Fidesz-KDNP frakció Kiskunhalas

Jó estét kívánok! Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Vendégek!

Köszöntöm a megjelent képviselőket, köszöntöm városunk intézményeinek itt lévő vezetőit, kistérségünk polgármestereit, a vállalkozások képviselőit és valamennyi megjelent kedves vendégünket! Köszöntöm Kiskunhalas valamennyi lakosát!

Különös tisztelettel üdvözlöm a Kiskunhalasi Városi Fúvószenekart, amely koncertjével hamarosan kellő dinamikával erőt, energiát és változatos repertoárjukkal remélem töretlen kedvet ad az újesztendő, a 2015-ös év megindításhoz, valamint az Alapfokú Művészeti Iskola növendékeit, és a vendégművészeket!

Kedves Hölgyeim és Uraim!

Évtizedek óta hagyomány Kiskunhalason, hogy a regnáló városvezető évértékeléssel és a jövőre való kilátásokkal indítja az esztendőt, egy hangulatos koncert köntösébe ágyazva az év első napjaiban. Ennek a kötelezettségnek teszek most eleget, annak tudatában, hogy az alkalom elsősorban elismerő és biztató szavakat kíván a teljesség igénye nélkül és terjedelmében inkább felvezetőjeként az előttünk álló koncertnek.

Tisztelt Kiskunhalasiak!

Egy rendkívül összetett, eseménydús, városunk életében jelentős változásokat eredményező 2014-et tudhatunk magunk mögött, az év egy jelentős szakaszában a különböző politikai erők intenzív, talán már az egészséges mértéket meghaladó aktivitása mellett. Meggyőződésem, hogy mindez összességében Kiskunhalas javát szolgálta akkor is, ha ezt a különböző politikai oldalak saját szemszögükből eltérően értékelik. Biztos vagyok benne, hogy az októberben véget ért választási kampány előtt és után is, minden a közéletben szerepet játszó társadalmi erő Kiskunhalas javát, előrehaladását, az itt élő polgárok, családok jobb életét szerette volna elérni és szeretné támogatni.

Hölgyeim és Uraim!

Kimondható, hogy Kiskunhalas 2014-ben előbbre lépett. Mindezt az előrelépést az itt élő emberek együttes munkája eredményezte, amelyben minden városvezető erő kivette a részét, de leginkább a kiskunhalasi emberek. A mindennapi életünk normális működésének érdekében a hivatal, a város intézményei, a közigazgatási, közszolgáltatási, fejlesztési, az oktatási, kulturális, az egészségügyi és a szociális kötelezettségei terén fegyelmezetten ténykedtek. Mindezt a város gazdag kulturális adottságai, hagyományai mentén végezték, színes programokkal telítve úgy, hogy azt hazai és külföldi vendégek is élvezhették.

De néhány konkrétum is hangozzák el, amely a városunk haladását, fejlődését igazolja! Óriási tehertől szabadult meg Kiskunhalas az év első felében, amikor több mint 4 milliárd forintnyi adósságállományt vett le a válláról egy kormányzati döntés. Településünk költségvetése ezzel a segítséggel biztonságosan végrehajtható volt, stabil működést eredményezett. Városunk járási központ szerepét betöltve biztosította az infrastruktúrát a járási hivatalnak, amely hamarosan felújított, új otthonába költözhet. A gyermekeinknek otthont adó óvodák, az alapképzést biztosító általános iskolák, az országosan elismert középiskoláink a jövő nemzedék útba indításáról gondoskodtak. Vasútvonali csomópontunk, a Budapest – Belgrád vasútvonal hamarosan a megújuló szakaszával új adottságot kap, amely nemzetközi vonatkozású. Halast és környezetét érintő közútfejlesztések kezdődtek meg és várhatóan folytatódnak a jövőben.

Tisztelt Halasiak!

Kiskunhalas legnagyobb foglalkoztatója, a Semmelweis kórház pályázati forrásoktól is erősödve teljesítette az évet, úgy hogy a térség egészségügyi ellátását is magas színvonalon biztosította. Kistérségi szociális központunk a legrászorultabbakra tekintettel, a lehetőségeihez képest eredményesen teljesítette feladatát. Városunk, mint rendészeti központ a rendőrkapitányságon túl, a készenléti rendőrségnek is helyet biztosít, amely a déli határszakasz közelsége miatti migrációs feladatait példásan hajtotta végre.

Számos kiskunhalasi kis és közepes vállalkozás tudta erősíteni pozícióját, fejleszteni ingatlan és eszközparkját az elmúlt évben. A korábbiakhoz viszonyítva nehezebb volt megközelíteni az egyébként megújult filmszínházunkat, de a városközpont felújítása egy szebb, komfortosabb, várhatóan élénkebb, színesebb kisváros létet vetít előre.

Tisztelt Halasi Közönség!

Kulturális eseményeink a város falain kívül is érdeklődést váltottak ki. Amatőr színi előadások, zenés darabok szórakoztatták a halasi embereket. Nehezebb külső körülmények között, de sikeres szüreti fesztivált tartottunk immár 35. alkalommal. Városi kezdeményezésre új rendezvények születtek és vannak születendőben, a civil erők önálló indíttatású fesztiváljai, kiállításai, programjai a megelőző évekhez viszonyítva szaporodtak. A Thorma János Múzeum értékes kiadványokkal, programokkal dolgozta fel múltunkat. Megállapodás született, hogy 3 éven belül egy új, önálló múzeumépület létesül, amely a mintegy 400 millió forintot meghaladó értékű Bay gyűjteményt mutatja be.

Úgy vélem, hogy az elmúlt esztendőben a Kiskunhalason működő történelmi egyházak felekezettől függetlenül, a híveik lelki gondozásán túl is sokat tettek a városért, amit köszönök és kérem, hogy ezt a fajta ökomenikus képviseletet a jövőben is tartsák meg!

A sport terén országos, nemzetközi eredményekkel büszkélkedhetünk. A korosztályos kontinensviadalon Juhász Adél EB címet nyert 200 méteres pillangóúszásban, de utánpótlásúszóink végig tarolták az esztendőt magyar bajnoki címekkel. A stúdió 2000 TSE versenytáncosai szinte hétről-hétre itthon és külföldön bizonyítottak eredményeikkel. A lovas sport, ökölvívás, horgászat, fitnesz, torna, labdarúgás és számos más sportág egyéni és csapat képviselői bizonyították rátermettségüket. A diáksport eredményeink biztatóak a jövőre nézve. Szükséges ezért a városi sportpályán a fejlesztéseket folytatnunk, kiterjesztenünk.

Munkásságuknak köszönhetően számos vállalkozó, pedagógus, szociális munkás, egészségügyben dolgozó, kultúrában, sportban tevékenykedő kiskunhalasi szakember kapott országos vagy megyei elismerést. Ezúton is gratulálok nekik!

Összegezve a kivonatos felsorolást, Kiskunhalas büszke lehet a 2014-ben elért eredményeire.

Hölgyeim és Uraim!

Tavaly október 12-én, egy hosszabb periódus is véget ért. A halasi polgárok szavazatai alapján új testület, új arányokkal, egy új városvezetés, új célkitűzésekkel alakult. Itt a helye megköszönni mindenkinek, aki 2010-től a város közéletének alakulásában hasznos tevékenységet folytatott. Köszönöm hát a munkát a korábbi városvezetésnek, amelynek jó néhányan az itt lévők közül részesei voltunk. Köszönöm, hogy a város javát tartották szem előtt. Kérem, tegyék ezt a jövőben is! Kérem Farkas Dániel és Szűcs Csaba alpolgármestereket, hogy dinamikus munkájukkal segítsék a testület elképzeléseit a végrehajtásban. És kérek minden halasit, hogy ahol tudják, segítsék a város előrehaladását!

Bő két hónap telt el az új testület felállása óta. Az értékeléshez ez úgy vélem kevés, de bizonyos tendenciák láthatók. A cselekvő testületi működés mindazonáltal nyomon követhető. Ehhez kívánjuk tartani magunkat a jövőben. A testületi munka felgyorsult, hatékonyabb. Ha eltérő mértékben is, de együttműködőnek látom mind a 15 képviselő tevékenységét. Ezt kérem a jövőben is! Kormányzati segítséget kaptunk, mintegy 120 millió forintot, átszerveztük a központ parkolási rendjét, januártól azt ingyenessé téve, de a kórház a vasútállomás és temetőknél lévő parkolási feltételeket is fejleszteni szándékozunk. Ingyenes wifi elérhetőség lesz a belvárosban, lépések történtek a strandfelújításhoz nélkülözhetetlen ingatlan tulajdonviszonyok rendezésére. Bár áldatlan állapotok látszanak a központban, de közeledik a főtér megújulása. 2014 év végén Kiskunhalas, az intézmények, a vállalkozók példátlan összefogásról tettek tanúbizonyságot a rászorultak megsegítésére. Összefogást tapasztalni városszerte, ha baj van és ez nagyon jó. Évek teltek el hangulatos újév köszöntő tűzijáték nélkül és most mindenki örömére megrendeztük. Vannak hát tettek és cselekvő testületi magatartást tapasztalni. Ezt folytatjuk a jövőben is.

Kedves Halasiak, Tisztelt Képviselők, Hölgyeim és Uraim!

Ősszel megalakult az új testület a városvezetés pedig fogadalmat tett, hogy munkájával hazánkat szolgálja, az alaptörvényéhez hűen és mindezt Kiskunhalas fejlődésének előmozdítása érdekében. Sok a tenni való, ahogy azt október 22-én is mondtam székfoglaló beszédemben. Közép és hosszú távú terveinket a rendelkezésre álló erőinkkel, eszközeinkkel meg tudjuk valósítani. Azt ígérem, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata ennek az elvégzendő munkának a hajtóereje lesz. A céljaink eléréséhez továbbra is kérem a kiskunhalasi emberek támogatását, Bányai Gábor országgyűlési képviselőnk cselekvő hozzáállását. Az elmúlt két hónapban számtalanszor összefogásról tettünk bizonyságot. Igen, így lehet eredményeket elérni. Kérem továbbra is a hivatali munkatársak lelkiismeretes, szakértő munkáját! Kérem a városi intézményeket, tegyék szakértő módon dolgukat! Kérem a városban működő hatóságok együttműködését, a vállalkozói, munkaadói szféra segítségét! És még egyszer kérem Önöket, Kiskunhalasiakat, hogy támogassák biztatással és tettekkel munkánkat!

Végül kérem a Kiskunhalasi Városi Fúvószenekart, hogy most tartsa meg újévi koncertjét!

De előtte megköszönöm a figyelmet és minden kedves jelenlévő vendégünknek, valamennyi kiskunhalasi lakosnak eredményekben gazdag, békés, boldog, sikeres újesztendőt kívánok!